Phim Kỷ Băng Hà 3 - Ice Age: Collision Course (2016)

Xem phim online

Phim Mỹ

Kỷ Băng Hà 3

Trong các phần của phim kỷ băng hà thì không thể thiếu chú sóc với sự kiên trì nhất lịch sử hoạt hình là đi tìm hạt dẻ, phần này nhà làm phim đã danh hầu như thời lượng cho chú sóc này với phần Kỷ Băng Hà 3 này. Lần này Scrat bị lạc vào du thuyền UFO, với hành trình tìm hạt dẻ thì lần nào Scrat cũng gây tai họa và lần này là vụ nổ Big Bang nguyên nhân theo kiểu của Scrat.

Diễn Viên

Các diễn viên chính trong phim Kỷ Băng Hà 3

Bình Luận Được Đăng

Sử dụng tài tài khoản Facebook để viết bình luận
Chức năng này đang nâng cấp. Vui lòng quay lại sau