Phim Sơn hải Kính: Truyền Thuyết Xích Ảnh - The Classic of Mountains and Seas (2016)

Xem phim online

Trung Quốc

Sơn hải Kính: Truyền Thuyết Xích Ảnh

phim Truyền Thuyết Xích Ảnh là câu chuyện thần thoại kể về thời sơ khai lập địa của tiên giới. Phim là một tiểu thuyết kể về những câu chuyện thần thoại mà chúng ta đã từng nghe và biết. Như chuyền thuyết Nữ Oa, Hậu nghệ bắn rụng chính mặt trời

Diễn Viên

Các diễn viên chính trong phim Sơn hải Kính: Truyền Thuyết Xích Ảnh

Bình Luận Được Đăng

Sử dụng tài tài khoản Facebook để viết bình luận
Chức năng này đang nâng cấp. Vui lòng quay lại sau